CSTM202 Упражнения по тримерна компютърна анимация

Анотация:

Курсът развива уменията на студентите в областта на реализацията на сложни тримерни реалистични компютърни анимации. Специално внимание се отделя на методите и техните особености при реализацията на анимация на тримерни персонажи.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Веселин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват следните компетенции:

1) Знаят:

• Основните елементи и принципите на изграждане на реалистичен персонаж.

• Особеностите при създаването и реализацията на анимацията на различни видове персонажи, според търсеното авторско внушение

• Структурата на хората и кинематиката на различните видове движения. Особености и модификации на основните видове движения

• Структурата и кинематиката на движенията на различни видове животни

2) Могат:

• да реализират сложни анимации, включващи анимации на йерархични обекти, реализиращи динамични симулации на взаимодействие на твърди, меки и флуидни обекти

• да реализират анимация на природни явления и феномени,

• да реализират различни видове анимации на персонажи.


Предварителни изисквания:
Основни знания и умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за растерни и векторни двумерни компютърни обработки, програми за тримерни моделирания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Език MaxScript.

2. Системи от частици. Particle Flow.

3. Реализация на природни явления и феномени със системи от частици.

4. Анимация с кости. Механични системи.

5. Създаване на контролна система за анимация (rig) на кола.

6. Създаване на контролна система за анимация (rig) на персонаж с кости.

7. Анимация на персонаж с модула Biped.

8. Анимация на персонаж с модула CAT.

Литература по темите:

1. В. Георгиев, Учебни материали по курса

2. George Maestri, Digital character Animation 2 vol.1: Essential Techniques, New Riders, 1999

3. George Maestri, Digital character Animation 2 vol.2: Advanced Techniques, New Riders, 2002

4. George Maestri, Digital Character Animation 3, New Riders, 2006

5. Кузнецов А.Ю., Атлас анатомии человека для художников., Феникс, 2002

6. Glenn Fabry, Anatomy for fantasy artists, BARRON’S, 2005

7. Jeremy Birn, Digital Lighting & Rendering, Second Edition, New Riders, 2006

8. R. L. Derakhshani, D. Derakhshani, Autodesk 3ds Max 2012 Essentials, Sybex, 2011

9. M. Bousquet, M. McCarthy, 3ds Max Animation with Biped, New Riders, 2006

10. K. Murdock, 3DS Max 2012 Bible, Wiley, 2011

11. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

Средства за оценяване:

Две самостоятелни задачи.