Рехабилитация при езикова и речева патология

Програмна схема

Семестриална учебна заетост:

за І-III сем. - студентите избират 15 от 21 кредита както от аудиторни, така и от извънаудиторни учебни форми за всеки семестър. В случай, че извънаудиторните учебни форми за семестъра включват провеждане на стаж или практика,

изборността е възможно да бъде и по-малка.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

2-ри семестър

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)