GEOM163 Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на курса е самостоятелно разработване на доклад по съгласувана с преподавателите тема – актуален към момента проблем в областта на алтернативния туризъм (влияние на туризма върху околната среда, влияние на околната среда върху туризма, влияние на туризма върху други сфери, както и тяхното отражение върху алтернативните форми на туризъм и др.).

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Атанас Близнаков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Знания в областта на избраната тема и умения за дискусия
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се обявява в Мудъл

Литература по темите:

Според темата

Средства за оценяване:

изготвяне на самостоятелна работа по предварително съгласувана тема