MABM222 Въображението в англо-американското литературно и философско мислене

Анотация:

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Албена Бакрачева  д.н.
проф. Александър Гънгов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: