MUSM396 Импровизация и интерпретация I част

Анотация:

Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
преп. Камелия Тодорова  
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%