MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част

Анотация:

MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част

продължава познанията на студентите, придобити по курсовете - Камерна музика, поради естеството си на ансамблово музициране.

Дава задълбочени познания за видове вибрато, дишане, атака и края на тона, щрихи, устойчиност на противопоставящи се партии.

прочети още
Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част

дава компетенция на студентите като първо ниво на ансамблово музициране:

познания за видове вибрато, дишане, атака и края на тона, щрихи, устойчиност на противопоставящи се партии.
Предварителни изисквания:
За певци:

Курсовете по камерна музика и камерно пеене

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

По преценка на педагога

Литература по темите:

По преценка на педагога

Средства за оценяване:

Участия в концерти, семинари, форуми, спектакли, конкурси