MUSM094 Самостоятелна изпълнителска работа І част

Анотация:

Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

почетен професор Етиен Леви  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: