MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения на студентите, да активизира техните преподавателски умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип методологически похвати, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори от програмите по музика на НБУ. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели на привличане на студенти и ученици в майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти и др.

Основна работа на студентите в курса е тяхната педагогическа реализация - в уроци, концерти, продукции и прочие възможности за индивидуална педагогическа проява.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

проф. Милена Моллова  
почетен професор Етиен Леви  д-р
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат обогатени теоретични и практически познания в областта на преподавателската работа.

• Най-нови световни тенденции в развитието на практиките на концертни и други публични прояви в областта на педагогиката в музиката.

• Имат свободен избор да експериментира в различни методологични модели.

2) могат:

• Да работят в екип.

• Да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, уроци, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята преподавателска дейност.


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Да са записали курсове по специален предмет - пеене, инструмент или танц.

Да са взели теоретичен курс по методика на преподаването по вид пеене или вид инструмент.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по дадената педагогическа специалност. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от развитието на студента и курсиста. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална.

Литература по темите:

Подборът на литературата в курса и строго индивидуален, тъй като е свързан с изпълнителските и сценични възможности на студентите.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %