MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част

Анотация:

Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: