MUSM913 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство I част

Анотация:

Работно ателие е курс в който студентите изявяват публично придобитите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика"

• Участия в телевизионни и радио предавания /БНТ,bTV,БНР и др./

• Изпълнения в концерти и изложби организирани от НБУ

прочети още
Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност.
Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно първите четири части - инструмент или пеене.

Да притежават необходимите изпълнителски умения, позволяващи на студентите успешна сценична изява в ансамбъл или солово.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът е извънаудиторен - Тематичният план се определя гъвкаво и според индивидуалните интереси и професионална изпълнителска насоченост на студента, в зависимост от жанра, изпълнителския стил, епохата и други особености на съответния репертоар.

Литература по темите:

• Moodle NBU

• Ръкописни и печатни материали ,предоставени от преподавателя.

• Репертоарът много често се определя гъвкаво според нуждите за сценична изява и представителните функции на състава за НБУ

Средства за оценяване:

Участие в концерт, продукция, постановка и др. извънаудиторни активности.