MUSM028 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове I част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално изпълнителско майсторство. Курсът е I част от група от 4 извън аудиторни курса - самостоятелна работа, разпределени в 1, 2, 3 и 4 семестри от обучението на студентите.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните и музикално-сценичните изкуства, да активизира тяхната предприемчивост и инициатива чрез участие в различни извънаудиторни форми на самостоятелна работа, в посещението на лекции, уъркшопи, майсторски класове и др. на гостуващи български или чуждестранни преподаватели.

Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът посещава различни, организирани от програмата извънаудиторни лекции или уъркшопи, майсторски класове .

прочети още
Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

проф. Милена Моллова  
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на музиката.

• Най-нови световни тенденции в развитието на музикалното изкуство в частност и на културата.

2) могат:

• Имат способности в рамките на кратки периоди да работят по определени музикални задачи, проекти, концертни изяви .

• Да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.


Предварителни изисквания:
• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по музика и танц, както и със съответно зададените работни планове на гостуващите преподаватели водещи майсторските класове. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от цялостното развитие на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална.

Литература по темите:

По индивидуален подбор

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 60%

Финален изпит: ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 60%