HACM304 Самостоятелна работа: Анализ на произведението на древното изкуство

Анотация:

Цивилизациите на Евразия

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: