COMM503 Маркетинг на съдържанието

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с принципите и приложението на маркетинга на съдържанието. Във времената на социалните медии и мрежи съдържанието става основен инструмент за комуникация, обвързване с общностите и осъществяване на продажби. Курсът има за цел да разгледа етапите на подготвяне, редактиране, изготвяне и разпространение на съдържание с цел генериране на продажби. Целта е студентите да могат да изготвят интересно за потребителите съдържание, което да се откроява в публичното пространство и да е едновременно ползено, забавно и стимулиращо продажбите.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- какво е маркетинг на съдържанието

- какъв е бизнес модела на маркетинга на съдържанието

- какви са характеристиките на доброто съдържание

- как се планират стратегии за маркетинг на съдържанието

- как да измерват ефективността на маркетинга на съдържанието

2) могат:

- да дефинират цикъла на обвързването

- да определят персоната на купувача

- да дефинират мисията на маркетинга на съдържанието

- да извличат съдържание от вътрешните публики

- да използват социалните медии за маркетинг на съдържанието


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Какво е маркетинг на съдържанието

2 Бизнес модел на маркетинга на съдържанието

3 Определяне на нишите и стратегията на маркетинга на съдържанието

4 Изготвяне на стратегия за маркетинг на съдържанието за българския потребител

5 Семинар: Маркетингът на съдържанието в България

6 Персоната на купувача

7 Определяне на цикъла на обвързване

8 Анализ на световни примери от парктиката на маркетинга на съдържанието

9 Платформи за разпространение на съдържанието

10 Работа с влиятелни личности онлайн за генериране и разпространение на съдържание

11 Изготвяне на стратегия за алтернативни канали за разпространение на съдържание

12 Планиране на съдържанието за различните канали

13 Семинар: Социалните медии в маркетинга на съдържанието

14 Измерване на ефективността на маркетинга на съдържанието

15 Тенденции за развитието на маркетинга на съдържанието

Литература по темите:

Основна:

Pulizzi, Joe, Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less, 2013

Ramos, Rick, Content Marketing: Insider's Secret to Online Sales & Lead Generation, 2013

Lieb, Rebecca, Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market Online and in Social Media, 2011

Handley, Ann and C.C. Chapman, Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers, 2012

Допълнителна

Crestodina, Andy, Content Chemistry: An Illustrated Handbook for Content Marketing, 2012

Ramos, Andreas, The Big Book of Content Marketing, 2013

Средства за оценяване:

Курсова работа и участие в семинар