COMM153 Самостоятелна работа: Анализ на нови техники за вътрешноорганизационни комуникации

Анотация:

Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: