ADVM109 Самостоятелна работа: Перспективи на творческия процес в рекламата

Анотация:

Самостоятелната работа отговаря на проблематиката на Курс Модерни перспективи на творческия процес в рекламата и разширява знанията и уменията на студентите в областта на модерния творчески процес в рекламата под ръководството на преподавателя.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Стефан Серезлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Отделните етапи на модерния творчески процес в рекламните комуникации и актуалните посоки в неговото развитие

• Новите тенденции в развитието на отделните професионални стандарти на работа и свързаните с тях изисквания към работещите в комуникационния бизнес и рекламата.

2) могат:

• Да прилагат знанията си на практическо професионално ниво

• Да използват тези знания на изследователско ниво в областта на рекламата, комуникациите или техни гранични области.


Предварителни изисквания:
Записване на Курс ADVM105 Модерни перспективи на творческия процес в рекламата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Превод, резюме и коментар на статия в областта на творческия процес, предложена от студента и одобрена от преподавателя.

2.Курсова работа по зададена от преподавателя тема.

Литература по темите:

Литературата е свързана с индивидуалните задачи на всеки студент.

Средства за оценяване:

1. Оценка върху превод, резюме и коментар на статия в областта на творческия процес, предложена от студента и одобрена от преподавателя.

2. Оценка върху курсова работа по зададена от преподавателя тема.