REHM114 Практика: Изработване на дългосрочна терапевтична програма

Анотация:

Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: