LKLM013 Самостоятелна работа:Библията като книга

Анотация:

В курса студентите анализират избрани от тях библейски герои, сюжети, особености на библейския текст. Възможни са различни подходи – герой или сюжет само по себе си, но с оглед на тяхното участие в цялостната книга Библия.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.
доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще могат да описват библейските текстове като част от едно по-голямо цяло, книга.
Предварителни изисквания:
Студентите да слушат курса “Библията като книга”

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите ще коментират избрани от тях теми, свързани с едноименния аудиторен курс.

Литература по темите:

Алмалех, М., Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006.

Алмалех, М., Светлината в Стария завет. ИК „Кибеа”, София, 2010.

Алмалех, М. Библейското магаре. ИК „Кибеа”, София, 2011.

Кирова, М., “Библейската жена”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, ИК „Стигмати”, София, 2006.

Кирова, М. Давид, Великия. История и мъжественост в Еврейската Библия", т. 1., изд. Сиела, С. 2011.

Шиваров, Н. Херменевтика на Стария завет. София, 2005, НБУ

Средства за оценяване:

Дебат, анализ, курсова работа