LKLM012 Самостоятелна работа:От манускрипта до електронната книга

Анотация:

Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Анисава Милтенова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: