LKLM008 Самостоятелна работа:Реалността и литературата

Анотация:

Курсът цели да занимае практически студентите с тематиката на аудиторния курс “Реалността и литературата”.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат теоретични познания върху проблема за реалността и литературата и ще могат да анализират този проблем по отношение на конкретни литературни произведения.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Анализ на конкретни литературни произведения, свързан с проблема за реалността и литературата.

Литература по темите:

Бодлер, Ш., “Естетически и критически съчинения”, С., 1976.

Лукач, Д., “Хаос и форми”, С., 1989.

Христов, Т., “Литературността”, С., 2009.

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ, курсова работа.