LKLM006 Библията като книга

Анотация:

Курсът представя структурата на Библията като цялостна книга и понятието за книга в Библията. Разглеждат се сюжети, фабула, герои, теми, жанрове, художествени и текстови похвати в Библията; Старият и Новият завет, като два тома на една книга.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.
доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Стuдeнтите ще знаят повече подробности за структурата на Стария и Новия завет, за институцията на пророка и апостола, за героите на Библията - съдии, монарси, пророци, апостоли.

Студентите ще могат да възпроизвеждат знания за структурата на Стария и Новия завет, за институцията на пророка и апостола, за героите на Библията - съдии, монарси, пророци, апостоли.
Предварителни изисквания:
Завършена бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Библията като цялостна книга 1 ч.

2. Понятието за книга в Библията – 1 ч.

3. Законови книги: Петокнижието - 1 ч.

4. Книги на големите и малките пророци – 2 ч.

5. Поетически книги: “Песен на песните”, „Псалми”, „Премъдрост Соломонова” „Книга на Йов” – 2 ч.

6. Сюжети, фабула, герои, теми, жанрове, художествени и текстови похвати в Библията Теми, – 5 ч.

7. Образът на съдията и образът на монарха. Сравнение

8. Видове връзки между отделните книги – 1 ч.

9. Пророкът и апостолът – прилики и разлики – 1 ч.

10. Новият завет като книга – 1 ч.

11. Четирите евангелия – 2 ч.

12. Деяния на апостолите – 1 ч.

13. Писма на апостолите – 4 ч.

14. Откровение Йоаново – 1 ч.

15. Теми, жанрове, стилистика, художествени и текстови похвати в Новия завет – 4 ч.

16. Езикът на Библията - „Пророчески” и „апостолски” жаргон – 1 ч.

17. Връзки между Стария и Новия завет – 1 ч.

Литература по темите:

Алмалех, М. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006.

Алмалех, М. Светлината в Стария завет. ИК „Кибеа”, София, 2010.

Алмалех, М. Библейското магаре. ИК „Кибеа”, София, 2011.

Кирова, М. Библейската жена. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, ИК „Стигмати”, София, 2006.

Кирова, М. Давид, Великия. История и мъжественост в Еврейската Библия", т. 1., изд. Сиела, С. 2011.

Шиваров, Н. Херменевтика на Стария завет. София, 2005, НБУ

Средства за оценяване:

Дебат, анализ, тест, казус