LKLM001 Реалността и литературата

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с проблематиката на отношението между реалността и литературата. Също така студентите ще се обучават практически да изследват този проблем във връзка с конкретни литературни произведения.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат теоретични познания върху проблема за реалността и литературата и ще могат да анализират този проблем по отношение на конкретни литературни произведения.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятието за реалност – граници, контексти (2 лекции)

2. Понятието “литературна фикция” (2 лекции)

3. Реалността на тялото и литературния текст (2 лекции)

4. Реалността на вещите и литературния текст (2 лекции)

5. Иконмическата и политическата реалност и литературния текст (2 лекции)

6. Виртуална реалност и литературен текст (2 лекции)

7. Предметен и фигуративен смисъл (3 лекции)

Литература по темите:

Бодлер, Ш., “Естетически и критически съчинения”, С., 1976.

Лукач, Д., “Хаос и форми”, С., 1989.

Христов, Т., “Литературността”, С., 2009.

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ, курсова работа.