CREM036 Самостоятелна работа:Литературата и другите изкуства-взаимодействия

Анотация:

Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: