CREM006 Литературата и другите изкуства-взаимодействия

Анотация:

Курсът е практически и е предназначен за студенти-магистри по творческо писане. Целта му е да ги запознае с взаимодействията между различните изкуства, да се отворят пътища за различни връзки и нива в литературния текст. Основните въпроси с които се занимава курсът са как изобразителното изкуство и музиката влизат в литературата като неизчерпаем източник на форми и съдържания, как изкуствата се обогатяват взаимно чрез обмена на идеи и концепции. Четат се и се обсъждат произведения на литературата, в които имплицитно или експлицитно се явява съществената връзка между изкуствата. Курсът се разделя на две части – съдържателно-историческа, в която се показва как изобразителното изкуство и музиката участват в литературния текст на сюжетно равнище – и формално структурна, в която се изследва взаимодествието на ниво структура и език.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  
доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят основните етапи и тенденции в развитието на изкуствата и взаимодействието между тях

Могат да откриват и да пресъздават връзки между различни концепции за изкуството в литературния текст
Предварителни изисквания:
• Мотивираност за творческа изяваФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

7.Ухото” на литературния текст

8.Музикалните форми и литературният текст.

9.Словото – хармония, полифония.

10.„Атоналното” писане

11.Безкрайната фраза на музикалното писане

12.„Окото” и ръката. Тактилната проза.

13.Изображението.

14.Разпадане на образа и постмодерното писане.

15.Практика: четене, коментар.

Литература по темите:

Задължителна литература, ползвана в час:

Томас Ман, „Доктор Фаустус”

Томас Бернхард, „Крушенецът”

Вирджиния Улф – „Вълните”

Виктор Пасков – „Балада за Георг Хених”

Емилия Дворянова – „Passion или смъртта на Алиса”; La Velata

Флобер, Кафка, Джийс, Вирджиния Улф, Томас Бернхард, и други майстори на жанра от 20-ти и 21 век.

(ползват се всички достъпни издания)

Теодор Адорно „За музиката”

Ортега-и-Гасет, „Есеистика”, УИ, Св.Климент Охридски, София, 1993

Морис Мерло-Понти, Философът и неговата сянка, “Индиректният език и гласовете на мълчанието”, ИК ”Критика и хуманизъм”, 1996

Кандински, "Точка и линия в равнината", ИК ЛИК, София, 1995

Кандински, "За духовното в изкуството", ИК ЛИК, София, 1995

Гастон Башлар, "Поетика на мечтанието", ИК Аргес, София, 1994

Райнер Мария Рилке, "Мелодията на нещата", Народна култура, София, 1993

Жак Елюл, "Унизеното слово", ИК ГАЛ-ИКО, София

Средства за оценяване:

Анализ

Курсова работа