CREM003 Описанието

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти-магистри с подчертан интерес към белетристичното писане. Чрез близко четене и писане, студентите се научават на различни техники в правенето на описание в художествения текст. На анализ се подлага литературния детайл, като основна единици в литературното произведение. Дискутират текстовете, които курсистите биха предложили за колективен прочит и анализ – както предварително създадените, така и написаните по време на курса.

На близко четене се подлагат произведения на Жорж Перек, Вирджиния Улф, както и откъси от класически произведения и майстори на описанието.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят да боравят по-свободно със словото

2) могат да създават собствен художествен текст


Предварителни изисквания:
Мотивираност за творческа изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Поетика на пространството.

2. Природата (пейзажа).

3. Практика: писане, четене, коментар.

4. Усетът за място. Интериорът.

5. Практика: писане, четене, коментар

6. Усетът за място. Екстериор.

7. Практика: писане, четене, коментар

8. Вещта.

9. Практика: писане, четене, коментар.

10. Динамика на описанието. Литературното време.

11. Практика: писане, четене, коментар

12. Времепространство.

13. Практика: писане, четене, коментар.

14. Не-човешкото.

15. Практика: писане, четене, коментар.

Литература по темите:

Задължителна литература, ползвана в час:

Флобер, "Мадам Бовари"

Жорж Перек, „Вещта”

Вирджиния Улф, „Към Фарът”, "Вълните"

Иало Калвино, "Невидимите градове"

Е.Дворянова, „Земните градини на Богородица”

(ползват се всички достъпни издания)

Морис Бланшо, Литературното пространство, ИК “Лик” – София 2000

Морис Мерло-Понти, Философът и неговата сянка,“Индиректният език и гласовете на мълчанието”,ИК ”Критика и хуманизъм”, 1996

Ролан Барт,“Разделението на езиците”, ИК “Наука и изкуство”

“Разделението на езиците”, “Стилът и неговият образ”, “Литературата днес”, “Нулевата степен на почерка”

Ролан Барт,“Въображението на знака”, ИК “Народна култура” 1991

“Обективната литература”, “Творба и текст”, “Повествованието”, “Знаково въображение”.

Гастон Башлар, "Поетика на пространството", Народна култура, София, 1998

Гастон Башлар, "Поетика на мечтанието", ИК Аргес, София, 1994

Средства за оценяване:

Анализ

Самостоятелна работа

Курсова работа