CSTM401 Методи и средства за висококачествена визуализация на тримерни сцени

Анотация:

Курсът е насочен към създаване на умения за работа с модулите за фотореалистична визуализация Mental ray и V-ray в продукта 3ds Max.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Веселин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да знаят физиката на работа на модулите Mental ray и V-ray при реалистични визуализации.

• Да знаят къде се проявяват явленията подповърхностно отражения, каустици, различните форми на фонова и разпръсната светлина и други.

• Да знаят основите на фотореалистичната визуализация на интериорни и екстериорни сцени с Mental ray и V-ray, какви са ограниченията на всеки модул и в какви случаи трябва да се използват те.

2) могат:

• Да разработват и визуализират интериорни и екстериорни визуализации с модулите за фотореалистична визуализация Mental ray и V-ray.

• Да могат да използват специфичните материали за повишаване на реалистичността, съществуващи в двата модула.

• Да могат да реализират осветление на сцената на основата на информацията от двумерно изображение.

• Да могат да реализират многопасова визуализация.


Предварителни изисквания:
Основни знания и умения по цветознание, програми за растерни и векторни двумерни компютърни обработки, програми за тримерни моделирания и визуализация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Методи за глобално осветление. Разлики. Предимства и недостатъци.

2.Въведение в Mental ray. Основни методи за работа. GI и Final Gather.

3.Metal ray – каустици, SSS, AO.

4.Metal ray – специални материали. Metal ray осветление.

5.Metal ray – многопасова визуализация.

6.Metal ray – осветление на основата на изображение (image-based rendering)

7.Въведение в V-ray. Основни методи за работа.

8.V-ray – каустици, SSS, AO.

9.V-ray – специални материали. V-ray камера и осветление.

10.V-ray – многопасова визуализация.

11.V-ray – осветление на основата на изображение (image-based rendering)

Литература по темите:

1.В. Георгиев, Учебни материали по курса

2.R. Cusson, J. Cardoso, Realistic Architectural Visualization with 3ds Max and mental ray, 2nd edition, Focal Press, 2010.

3.Boaz Livny, mental ray for Maya, 3ds Max and XSI, Wiley, 2008.

4.J. O’Connor, Mastering mental ray, Wiley, 2010

5.R. Cusson, J. Cardoso, Realistic Architectural Visualization with 3ds Max and mental ray, Focal Press, 2007.

6.M. Kuhlo, E. Eggert, Architectural Rendering with 3ds Max and V-Ray, Focal Press, 2010.

7.F. Legrenzi, V-ray – The Complete Guide, 2008

Средства за оценяване:

Две самостоятелни работи, които се визуализират с Mental ray и с Vray.