MTAM109 Семинар: Модели на преструктуриране на железопътния сектор в държави-членки на ЕС

Анотация:

Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Любка Савова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: