MITM138 Проект: Разработване на бизнес план по ИТ

Анотация:

Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: