MITM133 Проект: Стратегическо планиране на ИТ организация

Анотация:

Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

 Ивайло Георгиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: