MITM129 Правни проблеми на проектната дейност и информационното общество

Анотация:

Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

проф. Нели Огнянова  д.н.
доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: