MITM121 Лидерство в екип от разработчици - уводен курс (курс на Института по софтуерно инженерство, университет Карнеги Мелън, САЩ)

Анотация:

Студентите научават основните концепции на организация на екипи от разработчици с помощта на екипен софтуерен процес – Team Software Process (TSP), дефиниран от Carnegie-Mellon University, Software Engineering Institute. Запознават се с принципите и придобиват умения за успешно участие и лидерство в екипи от разработчици.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Валентина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и ползи от екипния софтуерен процес – Team Software Process (TSP), дефиниран от Carnegie-Mellon University, Software Engineering Institute.

2) могат:

• До формират и управляват екипи от разработчици с помощта на екипен софтуерен процес – Team Software Process (TSP), дефиниран от Carnegie-Mellon University, Software Engineering Institute.

• Да задават и поддържат процесна дисциплина и високи стандарти на работа.

• Да управляват графика на работа и качеството.

• Да отчитат работата на екипа пред по-високите управленски нива.

• Да са лидери в екип от разработчици


Предварителни изисквания:
Опит и познания в управлението на екипи от разработчици

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Ролята на лидера в екипа

• Преглед на основните концепции и принципи на екипния софтуерен процес (TSP)

• Основни принципи при планирането на работата на екипа (лекция + упражнение)

• Процесна дисциплина (лекция + упражнение)

• Управление на план-графика (лекция + упражнение)

• Управление на качеството на софтуера (лекция + упражнение)

• Отчет на работата на екипа пред по-високите управленски нива. (лекция + упражнение)

• Лидерство в екип от разработчици (лекция + упражнение)

• Обобщение

Литература по темите:

• TSP(SM) Leading a Development Team, Watts S. Humphrey, 2005, Addison-Wesley Professional.

• Team Software Process (TSP) Body of Knowledge (BOK), http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr020.cfm?WT.DCSext.abstractsource=BrowseStacks

• The Personal Software Process (PSP) Body of Knowledge, Version 2.0, http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/09sr018.cfm

Средства за оценяване:

Решаване на казус върху първата половина от материала.

Решаване на казус върху втората половина от материала.