MITM115 Самостоятелна работа: Управление на финансовите ресурси

Анотация:

Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

проф. Мария Ненова-Видолова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: