MITM113 Самостоятелна работа: Правно регулиране на проекти по ИТ

Анотация:

Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

проф. Нели Огнянова  д.н.
доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: