MITM105 Управление на финансовите ресурси

Анотация:

Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

проф. Мария Ненова-Видолова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Жизненият цикъл на управлението на финансите за ИТ

2. Формиране на финансовите ресурси на проект по ИТ

3. Видове оценяване на финансовите ресурси

4. Оценка на бюджета

5. Оценяване отгоре надолу

6. Оценяване отдолу нагоре

7. Бюджетиране на проект по ИТ

8. Счетоводна отчетност и таксуване на проект

9. Оценъчни модели на финансирането

10. Приложение на техниките за управление на финансовите ресурси на проект

11. Управление на финансите по време на криза

12. Разработване на бюджет

Литература по темите:

1. R. Brealey, St. Meyers – “Principles of Corporate Finance”, Mc Gaw-Hill, 1991

2. Проф. Г. Петров и колектив, Корпоративни финанси, изд. Тракия, 2006 г.

Средства за оценяване:

2 теста Х 30 % ...………60. %

ПИСМЕН ИЗПИТ …40. %