ARCM004 Тренинг: Изобразителни средства

Анотация:

Тренингът е с цел да въведе студентите по архитектура в изобразяването на елементите на архитектурния проект - стена, врата, прозорец,както и план, разрез, фасада и спецификата на работата в различни мащаби. Също така се запознават с изобразяването на околна среда в архитектурния проект - дървета, храсти, зидарии и облицовки. Студентите разработват малки по обем задачи в различен мащаб.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат да изобразяват графично елементарни архитектурни обекти.Познават елементите на архитектурнию чертеж и могат да четат планове. Познават работата в мащаб според различните етапи на проектиране.


Предварителни изисквания:
Основни познания по ортогонална проекция, графична култура, рисуване с молив и туш. Рисувателни умения за ортогоналното и перспективно изобразяване на основните геометрични форми и обеми.

Графично изобразяване на сложни обеми със съответните перспективни изменения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Архитектурна графика.

Основни размери и заемането от човека място.

Изобразяване на околната среда в архитектурния проект.

Ситуация.

Мащаб на архитектурния проект.

План, разрез, фасада.

Перспективни изображения.

Компютърни изображения и анимация.

Архитектурно проектиране – фази в творческия процес и проектирането.

Архитектурна композиция и свойства на формата.

Оптически корекции

Цветове и осветеност

Фактура и текстура

Конферанс

Литература по темите:

1. арх. Тодор Данов "Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива" София 1977 г.

2. Rudolph Arnheim 1982/88: The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts. Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520062429.

3. Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

4. Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

5. арх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

6.100 Contemporary Architects Jodidio, Philip ISBN: 978-3-8365-0091-3

Средства за оценяване:

Клаузура на тема "Човекът и заеманото от него място" - 4-та седмица

Клаузура на тема "Елементи на сградата" - 10-та седмица