STAM218 Самостоятелна работа: Основи на иконометрията

Анотация:

Приложна статистика

Преподавател(и):

проф. Евгения Стоименова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: