STAM112 Самостоятелна работа: Теория на вероятностите в статистиката

Анотация:

Приложна статистика

Преподавател(и):

 Николай Янев  д-р
доц. Леда Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: