STAM102 Теория на вероятностите в статистиката

Анотация:

Приложна статистика

Преподавател(и):

 Николай Янев  д-р
доц. Леда Минкова  д-р
 Елисавета Панчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: