GEOM184 Проект: Селски туризъм

Анотация:

Разработване на курсов проект: разработване на идеен проект в областта на селския туризъм.

Целта е студентите да получат практически опит в процеса на разработване и подготовка на проекти, свързани с развитието на селския туризъм в България.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Атанас Близнаков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Принципите за разработване на проекти в областта на селския туризъм;

• Възможности за финансиране на проекти в областта на туризма

• Да интерперетират идеи и да създават проекти за развитие на туризма


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: знания в областта на селския туризъм

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

ИДЕЕН ПРОЕКТ 100%