GEOM306 Гемоложки туризъм

Анотация:

Гемологията, като наука за скъпоценните камъни, е обект на интерес не само на професионалисти, но и на любители. Освен във връзка с бижутерийната им приложимост, скъпоценните камъни са сериозен обект и за колекционери, които освен към закупуване на определени минерали, проявяват интерес и към самостоятелното им събиране, което е основен фактор за постоянното увеличаване на търсенето на геоложки/гемоложки туризъм.

За да бъдете конкурентни на туристическия пазар и да сте в състояние да предложите този продукт вие сте избрали този курс. В него ще се запознаете накратко със задължителни теоретични въпроси относно вида и класификацията на скъпоценните камъни, а така също и с местоположението на гемоложките находки в България и по света, което ще ви помогне да съставяте адекватни туристически маршрути, съобразени с изискванията на различни клиенти.

България е страна с малка площ, но с огромно разнообразие по отношение на минерални находки (по вид и по произход), което я прави търсена дестинация за гемоложки туризъм от много чуждестранни туристи.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват знания и умения за гемологични разновидности (видове, находища), което им позволява да съставят адекватни туристически маршрути, конкурентноспособни на вътрешния и международния туристически пазар.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Кратко въведение в науката Гемология.

2. Геоложки и гемоложки туризъм.

3. Гемологични разновидности, установени на територията на България.

4. Ювелирни (скъпоценни) камъни на територията на България: сфалерит, хризоберил, шпинел, корунд, флуорит.

5. Ювелирни (скъпоценни) камъни на територията на България: скаполит, апофилит, берил, топаз, оливин.

6. Ювелирни (скъпоценни) камъни на територията на България: циркон, цоизит, епидот, гранат, турмалин, апатит.

7. Ювелирни (скъпоценни) камъни на територията на България: кварц.

8. Ювелирни (скъпоценни) камъни на територията на България: ахат, яспис, опал.

9. Ювелирно-декоративни камъни на територията на България: пирит, хематит, фелдшпат, родонит.

10. Ювелирно-декоративни камъни на територията на България: тюркоаз, калцит, гипс, малахит, ставролит.

11. Биогенни гемологични разновидности на територията на България: гагат, опализирано дърво, коралит, кехлибар.

12. Някои по-важни скъпоценни и декоративни камъни, които не се установяват на територията на България: диамант, сподумен, жадеит, нефрит, лазурит.

Литература по темите:

1. В. Бордон. 1987. Каменный калейдоскоп. Минск. Полымя. С. 125.

2. В. Курчатов, Р. Илиев. 1994. Тайните на скъпоценните камъни. УИ Св. Кл. Охридски. София. с. 175.

3. З. Цинцов, Б. Банушев. 2010. Ахатите в България. Изд. В. Недков. София. с. 210.

4. И. Костов, В. Бресковска, Й. Минчева-Стефанова, Г. Киров. 1964. Минералите в България. Изд. на БАН. София. с. 540.

5. И. Костов. 1993. Минералогия. Техника. София. с. 733.

6. Р. Костов. 1993. Митологична гемология. Наука и изкуство, София. с.213.

7. Р. Костов. 1998. Загадката на кварца. София, Литера Прима. С. 160.

8. Р. Костов. 2003. Скъпоценни минерали. Определяне, разпространение, обработка, история и приложение. Пенсофт. София. с. 451.

9. С. Петрусенко, Р. Костов. 1992. Скъпоценните и декоративните минерали на България. Изд. на БАН. София. с. 90.

10. С. Пиронков, С. Стоев, Л. Начева, С. Маринова. 1990. Нерудни полезни изкопаеми. Технологичен и икономически преглед. Техника. София. с. 250.

11. Х. Харизанов. 2004. Гемоложки находки в България. НБУ. София. с. 87.

12. Учебно помагало в Мудъл.

Средства за оценяване:

Тест и устно представяне на разработен маршрут за гемологична екскурзия.