HACM900 Практика: Изкуство на Античността

Анотация:

Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: