SCTM137 Самостоятелна работа: Сигурност в интернет пространството

Анотация:

Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Димитрина Полимирова-Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: