HACM320 Проект: Разкопки и проучвания

Анотация:

Участие в разкопки на археологически обект. Нейната цел е запознаване с методиката на археологическите разкопки.По време на практическите занятия се изисква активност от страна на студентите, което предполага самостоятелна работа по зададени задачи от страна на ръководителя на археологическия обект и водене на археологическа документация.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

· да водят първична археологическа документация;

· да бъдат ръководители на квадрат по време на разкопки;
Предварителни изисквания:
1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

. Методи на построяване на квадратна мрежа

2. Методи на фиксиране на обекти и находки

3. Видове документация на археологическите разкопки

4. Полеви дневник

5. Първична обработка на находките

6. Методи на разкопаване на обекти

7. Документиране на структури

8. Документиране на находищната ситуация

9. Графична документация

10. Фотодокументация

11. Физико-математически методи по време на разкопките

Литература по темите:

И.С. Каменецкий, Б.И. Маршак, Я.А. Шер. Анализ археологических источников: возможности формализиранного подхода. Москва 1975;

Сб. Методика полевых археологических исследований. Москва, 1983;

Сб. Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Ленинград, 1983;

Renfrew, C. P. Bahn. Archaeology. Theories, Methods and Practice. London, Thames and Hudson 1991.

Fagan, B.M. Archaelogy. A brief introduction. Longman, 1997

Средства за оценяване:

водене на дневник

наблюдение над археологическия слой

водене на графична документация

мнение на научния ръководител на археологическите разкопки