EEKM114 Практика: Шум и вибрации

Анотация:

Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

 Панчо Николов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: