EEKM112 Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата

Анотация:

Семинарно занятие във връзка с актуалната в глобален мащаб политика по изменение на световния климат.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните фактори, контролиращи изменението на климата в световен мащаб

2) могат: интерпретират публикувани научни данни


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Според конкретното заданието на самостоятелната работа – информация и литература в Мудъл ежегодно.

Литература по темите:

Според конкретното заданието на самостоятелната работа – информация и литература в Мудъл ежегодно.

Средства за оценяване:

Презентация и дискусия