SQBM162 Диагностика на организацията чрез самооценка

Анотация:

Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: