SQBM154 Количествени методи за анализ и контрол

Анотация:

Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
 Евгени Господинов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: