COMM810 Проект: Комуникационно планиране и мениджмънт

Анотация:

Този курс е извънаудиторна форма на обучение с интердисциплинарна характеристика. Въз основа на наученото в курса „Стратегическо управление и комуникационно планиране” студентите трябва да изготвят стратегически комуникационен план на фирма или НПО.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• организационните теории

2) могат:

• Да прилагат комуникационните модели и практики

• Да прилагат комуникационните стратегии при бизнес цели и задачи


Предварителни изисквания:
• Владеене на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: