COMM809 Самостоятелна работа: Организационни комуникации на международната организация

Анотация:

Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: