COMM807 Проект: Изследване на функционирането на системата за комуникации в организациите

Анотация:

Курсът е ивънаудиторен и има за цел да насочи вниманието на студентите върху начина, по който се променят системите за комуникация в организациите, следствие на появата на новите технологии и социални медии и мрежи

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения за анализиране на политики и стратегии, през призмата на промените в начините за комуникация
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Представяне на концепцията за Хипер-социалните организации http://www.slideshare.net/HumanOne/hypersocial-organization-summit-presentation

The Hyper-Social Organization: Eclipse Your Competition by Leveraging Social Media Hardcover, by Francois Gossieaux & Ed Moran

Средства за оценяване:

Курсов проект на тема:

Преминаване от система 1.0 към 2.0 на комуникациите в организациите. През практически казуси от фирми, чиято дейност студентът познава