VIPM364 Графичен софтуер I част /Adobe Photoshop/

Анотация:

Курсът цели да провокира творческото мислене. Студентите изграждат концептуална дигитална графика, като едновременно навлизат в дълбочина в графичния продукт PhotoShop.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

 Петър Кесерджиев  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основни методи за професионална обработка на растерни изображения.

Познават в дълбочина възможностите на графичния продукт.

2) могат:

Да прилагат знанията с въображение.

Да създадат свое собствено произведение.


Предварителни изисквания:
Основно владеене на Photoshop.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Общ поглед върху съвременното дигиталното изкуство.

2. Графична концепция.

3. Фотографското изображение

в растерната графика.

4. Основни колажни техники.

5. Рисунката в растерната графика.

6. Авторски четки във PhotoShop.

7. Помощни изображения.

8. Изграждане на концепция.

9. Съвременни стилови тенденции

в растерната графика.

10.Авторско растерно изобажение.

11.Прецизиране на растерно изображение.

12.Светлина и сенки в растерната графика.

13.Колориране на растерно изображение.

14.Плъгини и софтуеър за колориране.

15.Изходни формати и подготовка за печат.

Литература по темите:

PhotoShop CS5 Advanced

www.adsoftheworld.com

www.behance.net

www.digitalartistdaily.com

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА; ТЕСТ;